Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας, συστήματα μεταφοράς αγαθών, καθώς και ενδο-επιχειρησιακές μεταφορές και ροή υλικών. Το φάσμα των εκθεμάτων ξεκινά από συστήματα ενδο-εργοστασιακών μεταφορών (ροή υλικού, αποθήκευση), αλλά καλύπτει και όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη χερσαία, θαλάσσια, εναέρια, οδική και σιδηροδρομική μεταφορά σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο (οχήματα, εξοπλισμός). Μεγάλο βάρος δίνεται δε και στα συστήματα συνδυασμένων μεταφορών.

MENU