Υπηρεσίες

Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας, συστήματα μεταφοράς αγαθών, καθώς και ενδο-επιχειρησιακές μεταφορές και ροή υλικών. Το φάσμα των εκθεμάτων ξεκινά από συστήματα ενδο-εργοστασιακών μεταφορών (ροή υλικού, αποθήκευση), αλλά καλύπτει και όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη χερσαία, θαλάσσια, εναέρια, οδική και σιδηροδρομική μεταφορά σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο (οχήματα, εξοπλισμός). Μεγάλο βάρος δίνεται δε και στα συστήματα συνδυασμένων μεταφορών.

One thought on “Υπηρεσίες

  1. Mr WordPress says:

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

Leave a Reply

Your email address will not be published.